Közzétételi lista

 

1.   A pedagógusok végezettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

2.   A nevelő és oktatói munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.   Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

4.   Az iskolai osztályok száma, illetve egyes osztályokban tanulók létszáma

5.   Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

6.   Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói az elmúlt három tanévben

7.   Az iskolai tanév helyi rendje, nyitvatartási ideje

8.   Javító- és osztályozó vizsgák követelményei tantárgyanként és évfolyamonként

9.   A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

10.  A szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

11.  Végzett diákjaink pályakövetése

12.  Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)

13.  Pedagógiai Program

    P.P. II. Helyi tanterv

    P.P. III. Szakmai program

14.  Házirend

15.  Gyakornoki szabályzat

16.  Lovász Katalin vezetői programja

17.  Véleményezés, szavazás eredménye

18.  Felvételi lehetőségek

19.  Beiratkozásra meghatározott idő

20.  A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok

21.  Térítési díj, tandíj, egyéb kifizetési kötelezettség